888 casino online - Bấm để vào nền tảng danh tiếng

Hội thảo chuyên đề Biên soạn – Điều chỉnh chương trình đào tạo.

Sáng ngày 13/03/2021,Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM tổ chức Hội thảo chuyên đề Biên soạn – Điều chỉnh chương trình đào tạo. TS.Phan Hoàng Dũng, hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo chuyên đề trước tập thể cán bộ, giáo viên toàn trường. Sau đây là một số hình ảnh trong buổi hội thảo.

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM tổ chức Hội thảo chuyên đề Biên soạn – Điều chỉnh chương trình đào tạo


(*) Xem thêm

Đã thêm vào giỏ hàng