888 casino online - Bấm để vào nền tảng danh tiếng

Tài chính - Ngân hàng

Ngành Tài chính - Ngân hàng của trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

<Liên hệ tuyển sinh ngành Tài chính - Ngân hàng tại đây> 

<Xem thêm thông tin trưởng khoa tại đây>

1. Giới thiệu ngành Tài chính - Ngân hàng của trường Trung cấp Bách Nghệ Tp. HCM

Tài chính - Ngân hàng là một ngành có lĩnh vực khá rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông tiền tệ. Có nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác nhau như Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp, Tài chính thuế, Tài chính Bảo hiểm.

Sinh viên theo học ngành Tài chính - Ngân hàng tại trường Trung cấp Bách Nghệ Tp. Hồ Chí Minh sẽ được đào tạo kiến thức về tài chính, công cụ tài chính, cổ phiếu, trái phiếu, huy động vốn,…. những kiến thức đó là những kỹ năng chuyên môn mà bất kì sinh viên nào cũng cần nắm vững: phân tích, dự báo liên quan đến tài chính, tiền tệ nhằm đưa ra quyết định trong quản trị tài chính, phân tích tài chính và đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ trong quá trình toàn cầu hóa.

2. Mục tiêu đào tạo:

         Mục tiêu chung:

Hình thành ở người học những phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội, với công việc và với bản thân; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội, các ngành nghề liên quan; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về tài chính và ngân hàng; có tư duy và khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, sáng tạo trong suy nghĩ và công việc, có khả năng tự nghiên cứu để bổ sung kiến thức theo yêu cầu đổi mới của xã hội.

          Mục tiêu cụ thể:

a) Kiến thức:

Có kiến thức và hiểu biết cơ bản về chính trị, pháp luật, xã hội, kinh tế, quản lý và hoạt động kinh doanh.

Có khả năng tiếp cận tri thức hiện đại của khu vực và thế giới về lĩnh vực tài chính ngân hàng, bồi dưỡng năng lực tư duy thực tế có thể vận dụng những kiến thức lý luận vào điều kiện thực tế ở Việt Nam.

b) Kỹ năng:

Có kỹ năng cá nhân và giao tiếp xã hội.

Có kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp về nghiệp vụ ngân hàng thương mại, phân tích được tình hình kinh tế tài chính doanh nghiệp.

Có đủ kiến thức và các khả năng hoạt động trong lĩnh vực kinh tế nói chung và ngành tài chính, ngân hàng nói riêng với nhiệm vụ của giao dịch viên, nhân viên ngân quỹ, nhân viên hổ trợ tín dụng,.…

c)Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có tính trung thực, năng động, sáng tạo và trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao trong công việc, tuân thủ các quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Có ý thức và tinh thần hợp tác, có đạo đức trong lối sống,

Có tinh thần cầu thị, tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

d) Về chuẩn đầu ra sau khi tốt nghiệp Trung cấp:

- Tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên

 - Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên


(*) Xem thêm

Đã thêm vào giỏ hàng