888 casino online - Bấm để vào nền tảng danh tiếng

Kinh doanh thương mại và dịch vụ

Ngành Kinh doanh thương mại và dịch vụ của trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

<Liên hệ tuyển sinh tại đây>

<Xem thêm thông tin trưởng khoa tại đây>

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

          Mục tiêu chung:

  Hình thành ở người học những phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội, với công việc và với bản thân; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội, các ngành nghề liên quan; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về các hoạt động trong kinh doanh thương mại và dịch vụ; có khả năng thực hiện tốt các công việc của nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng; có tư duy và khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, sáng tạo trong suy nghĩ và công việc, có khả năng tự nghiên cứu để bổ sung kiến thức theo yêu cầu đổi mới của xã hội.

       Mục tiêu cụ thể: 

a) Kiến thức:

- Trình bày được những nội dung cơ bản về pháp luật, kinh tế, kinh doanh, tin học, ngoại ngữ;

- Cung cấp được những thông tin về hoạt động kinh doanh phục vụ cho yêu cầu của lãnh đạo và quản lý ở doanh nghiệp;

- Mô tả được những nghiệp vụ cơ bản trong các lĩnh vực: mua hàng, dự trữ, bán hàng và phục vụ khách hàng, marketing, thương mại điện tử và kinh doanh xuất nhập khẩu;

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh thương mại.

b) Về kỹ năng: 

- Thực hiện được các công tác khai thác nhu cầu khách hàng;

- Thực hiện thành thạo nghiệp vụ bán hàng;

- Thực hiện được các công việc tạo nguồn hàng, mua hàng, giao nhận và bảo
quản hàng hóa;

- Xác định được nhu cầu mua hàng, dự trữ hàng hóa, hàng tồn kho thực tế
trong doanh nghiệp thương mại;

- Thực hiện được một số hoạt động dịch vụ, chăm sóc khách hàng trong kinh
doanh thương mại;

- Thực hiện được các giao dịch thương mại điện tử trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp;

- Xử lý được các tình huống thường gặp trong quá trình kinh doanh;

- Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

- Tự học tập để bổ sung kiến thức, nghiên cứu nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh thực tế.

c) Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có tính trung thực, năng động, sáng tạo và trách nhiệm trong công việc, có khả năng thuyết trình, lập kế hoạch và ra quyết định;

- Có ý thức và tinh thần hợp tác, có đạo đức trong lối sống;

- Có tinh thần cầu thị, tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

- Giao tiếp, ứng xử tốt, lịch sự, có văn hoá;

- Biết khai thác, sử dụng, ứng dụng thông tin và công nghệ vào thực tiễn;

- Có thái độ tôn trọng đồng nghiệp và đối tác;

- Giải quyết các vấn đề độc lập, sáng tạo và khoa học.

d) Về chuẩn đầu ra sau khi tốt nghiệp Trung cấp

- Tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên

 - Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên


(*) Xem thêm

Đã thêm vào giỏ hàng