888 casino online - Bấm để vào nền tảng danh tiếng

Hướng dẫn du lịch

Ngành hướng dẫn du lịch của trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

<Liên hệ tuyển sinh tại đây>

<Xem thêm thông tin trưởng khoa tại đây>

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

           Mục tiêu chung:

   Chương trình đào tạo tập trung chính quy hệ 2 năm, đào tạo người học trở thành Hướng dẫn viên du lịch bậc Trung cấp. Mục tiêu đào tạo những người làm việc trong ngành du lịch có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp; có ý thức kỷ luật; tác phong chuyên nghiệp; có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, khách hàng; chấp hành pháp luật và các quy định tại nơi làm việc; có sức khỏe; đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Học sinh sau khi tốt nghiệp được cấp Bằng Trung cấp ngành Hướng dẫn du lịch từ đó có thể học liên thông Cao đẳng, Đại học. Đồng thời, sau khi tốt nghiệp thì người học có thể nộp hồ sơ tại Sở Du lịch để được cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa và làm việc tại các doanh nghiệp lữ hành.

            Mục tiêu cụ thể:

           a) Kiến thức:

            - Trình bày được những kiến thức cơ bản về tổng quan du lịch, lưu trú du lịch, địa lý tài nguyên du lịch và văn hóa Việt Nam, di tích danh thắng, lễ hội tôn giáo ở Việt Nam và trên thế giới.

            - Trình bày được các kiến thức về hoạt động của hướng dẫn viên du lịch, kinh doanh lữ hành, tuyến điểm du lịch.

            - Hiểu được nhu cầu của khách hàng, các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan như dịch vụ lưu trú, vận chuyển, các dịch vụ bổ sung…

            - Hiểu được các quy trình và công việc của người hướng dẫn viên du lịch.

          b) Về kỹ năng:

            - Thiết kế được các chương trình du lịch.

            - Tổ chức được các chương trình du lịch.

            - Thuyết minh được tại điểm du lịch và trên các phương tiện vận chuyển.

            - Thực hiện được các thao tác nghiệp vụ trong thanh toán, giao dịch, hướng dẫn, đặt dịch vụ, tư vấn cho khách.

            - Giải quyết được các tình huống phát sinh trong quá trình tác nghiệp.

          c) Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

            - Có thái độ giao tiếp đúng chuẩn mực, tác phong công nghiệp, khoa học, nhanh nhẹn trong việc xử lý các tình huống, hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Hợp tác chặt chẽ với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác có liên quan.

            - Chấp hành luật pháp, tôn trọng khách hàng, cấp trên, đồng nghiệp.

            - Trung thực, uy tín và có tính kỷ luật cao.

         d) Về chuẩn đầu ra sau khi tốt nghiệp Trung cấp:

- Tiếng Anh trình độ A1 hoặc tương đương trở lên

 - Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên


(*) Xem thêm

Đã thêm vào giỏ hàng