888 casino online - Bấm để vào nền tảng danh tiếng

Kinh doanh thương mại và dịch vụ

Kinh doanh thương mại và dịch vụ

Ngành Kinh doanh thương mại và dịch vụ của trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh < Mua hồ sơ tuyển sinh tại đây > <Liên hệ tuyển sinh tại đây> <Xem thêm thông tin trưởng khoa tại đây>
Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

Ngành tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp của trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh < Mua hồ sơ tuyển sinh tại đây > <Liên hệ tuyển sinh tại đây> <Xem thêm thông tin trưởng khoa tại đây>
Hướng dẫn du lịch

Hướng dẫn du lịch

Ngành hướng dẫn du lịch của trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. < Mua hồ sơ tuyển sinh tại đây > <Liên hệ tuyển sinh tại đây> <Xem thêm thông tin trưởng khoa tại đây>
Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Ngành Tài chính - Ngân hàng của trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. < Mua hồ sơ tuyển sinh tại đây > <Liên hệ tuyển sinh ngành Tài chính - Ngân hàng tại đây>  <Xem thêm thông tin trưởng khoa tại đây>
Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Ngành kế toán doanh nghiệp của trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. < Mua hồ sơ tuyển sinh tại đây > <Liên hệ tuyển sinh ngành Kế toán doanh nghiệp tại đây> <Xem thêm thông tin trưởng khoa tại đây>

Hiển thị 1 - 5 / 5 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng