888 casino online - Bấm để vào nền tảng danh tiếng

Bartender, Nghiệp vụ bàn, Nghiệp vụ lễ tân

Bartender, Nghiệp vụ bàn, Nghiệp vụ lễ tân

Nghề sơ cấp: Bartender, Nghiệp vụ bàn, Nghiệp vụ lễ tân của trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. <Liên hệ đăng ký tại đây> Thầy phụ trách Trần Minh Tùng - Đt: 0374 565 567
Đào tạo và cấp giấy phép lái xe A1

Đào tạo và cấp giấy phép lái xe A1

Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo và cấp giấy phép lái xe A1 <Liên hệ đăng ký tại đây> Thầy phụ trách Trần Minh Tùng - Đt: 0374 565 567
Cơ hội làm việc tại Nhật Bản

Cơ hội làm việc tại Nhật Bản

Chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Nhật Bản <Liên hệ đăng ký tại đây> Thầy phụ trách Trần Minh Tùng - Đt: 0374 565 567

Hiển thị 1 - 3 / 3 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng