888 casino online - Bấm để vào nền tảng danh tiếng

Bartender, Nghiệp vụ bàn, Nghiệp vụ lễ tân

Bartender, Nghiệp vụ bàn, Nghiệp vụ lễ tân

Nghề sơ cấp: Bartender, Nghiệp vụ bàn, Nghiệp vụ lễ tân của trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. <Liên hệ đăng ký tại đây> Thầy phụ trách Trần Minh Tùng - Đt: 0374 565 567
Tiếng anh

Tiếng anh

Ngành tiếng anh của trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh < Mua hồ sơ tuyển sinh tại đây > <Liên hệ tuyển sinh tại đây> <Xem thêm thông tin trưởng khoa tại đây>
Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động

Ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh < Mua hồ sơ tuyển sinh tại đây > <Liên hệ tuyển sinh tại đây> <Xem thêm thông tin trưởng khoa tại đây>
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông của trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh < Mua hồ sơ tuyển sinh tại đây > <Liên hệ tuyển sinh tại đây> <Xem thêm thông tin trưởng khoa tại đây>
Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí của trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh < Mua hồ sơ tuyển sinh tại đây > <Liên hệ tuyển sinh tại đây> <Xem thêm thông tin trưởng khoa tại đây>
Bảo trì và sửa chữa ô tô

Bảo trì và sửa chữa ô tô

Ngành bảo trì và sửa chữa ô tô của trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh < Mua hồ sơ tuyển sinh tại đây > <Liên hệ tuyển sinh tại đây> <Xem thêm thông tin trưởng khoa tại đây>
Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Ngành tin học ứng dụng của trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh < Mua hồ sơ tuyển sinh tại đây > <Liên hệ tuyển sinh tại đây> <Xem thêm thông tin trưởng khoa tại đây>
Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Ngành công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) của trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh < Mua hồ sơ tuyển sinh tại đây > <Liên hệ tuyển sinh tại đây> <Xem thêm thông tin trưởng khoa tại đây>
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Ngành kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính của trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh < Mua hồ sơ tuyển sinh tại đây > <Liên hệ tuyển sinh tại đây> <Xem thêm thông tin trưởng khoa tại đây>
Điện - nước

Điện - nước

Ngành điện - nước của trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh < Mua hồ sơ tuyển sinh tại đây > <Liên hệ tuyển sinh tại đây> <Xem thêm thông tin trưởng khoa tại đây>
Quản lý toà nhà

Quản lý toà nhà

Ngành quản lý toà nhà của trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh < Mua hồ sơ tuyển sinh tại đây > <Liên hệ tuyển sinh tại đây> <Xem thêm thông tin trưởng khoa tại đây>
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (điện lạnh)

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (điện lạnh)

Ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt (điện lạnh) của trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh < Mua hồ sơ tuyển sinh tại đây > <Liên hệ tuyển sinh tại đây> <Xem thêm thông tin trưởng khoa tại đây>

Hiển thị 1 - 12 / 21 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng