888 casino online - Bấm để vào nền tảng danh tiếng

GIỚI THIỆU

 

Quá trình phát triển

Trường được thành lập, nâng cấp từ Trung tâm dạy nghề huyện Hóc Môn theo QĐ số 5925/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của UBND TPHCM. Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh và Quy chế đào tạo TCCN và sự chỉ đạo hàng năm của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Sở Giáo dục & Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôn chỉ, mục đích hoạt động của trường

Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh là một trường trung cấp chuyên nghiệp đa ngành của thành phố Hồ Chí Minh, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, phạm vi hoạt động của trường là đào tạo nguồn nhân lực Kinh tế - kỹ thuật cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Quy mô đào tạo, mục tiêu và chương trình đào tạo của trường gắn với nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn kinh tế -kỹ thuật, bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kỹ thuật theo từng cấp, bậc học, đáp ứng về mặt chiến lược phát triển kinh tế xã hội, tạo khả năng khai thác nguồn lực xã hội của thành phố và các tỉnh lân cận. Đồng thời mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho con em nhân dân và người lao động nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, góp phần xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành phố và khu vực phía Nam.

 


Đã thêm vào giỏ hàng